Ccix n uhellil Mulay Seddiq Sliman Yewweḍ leɛfu rebbi

 

Yewweḍ leɛfu n rebbi , ass n usinas (ttlata), ccix n tgemmi n uhellil, Mulay Seddiq Sliman, yettwassnen s yisem n « Mulay Timi », ɣer 75 n yiseggasen, deg usegnaf n Timimun (220 n yikilumitrend eg ugafa n Udrar), ɣef wakken ay d-nnan yiqriben-nnes.

Yettwassen umeṛḥum s uttekki-nnes axatar deg ussegrew d usseṛceb n tgemmi tanimit n uhellil deg temnaḍt n Yiguraren, d tigemmi ay yettwaṣennfen d tameɣradant ɣer UNESCO.

Mulay Seddiq Sliman yella d yiwen seg wudmawen imeqranen n tẓuri n uhellil yernu yella d ameddakel n umnadi d umeskar ameṛḥum Mouloud Mammeri mi yeqqim deg Yiguraren deg yiseggasen n 1960 akken ad d-yessegrew tigemmi n uhellil.

Mulay Seddiq Sliman rran-as tajmilt, acḥal d tikkelt, deg tfaska n uhellil i lmend n uttekki-nnes deg yiriri n wazal i tgemmi-a tameɣradant.

Ameṛḥum, ula ma yella meɣɣer deg leɛmeṛ, yella dima yebded i lmendad n yimnadiyen, yettalel-iten deg wayen yerzan ahellil, am wakken ay yella yesɛa azal ɣer yimezdaɣen n temnaḍt-a d tsuda tiɣelnawin d tdiganin yeqqnen ɣer yidles, ɣef wakken ay d-nettwaxebber.