Inzi d wayen yenna / “A win ijerrben tasa , ad tenseḍ anda nensa”

 

Tella yiwet n tmeṭṭut tger i tyaẓiṭ-is timellalin , akken ad frurxent , tayaẓiṭ tesqerqer kra n wussan frurxen-d yefrax ffɣen-d si tmellalin-nsen . Tayaẓiṭ tezga tbedd i warraw-is , tettḥarab fell-asen .

Yiwen wass tekker tmeṭṭut, tekkes-as arraw-is I tyaẓiṭ , yal yiwen tessegnit weḥd-s , ifrax weḥd-sen , tayaẓiṭ weḥd-s .Iḍ-nni tayaẓiṭ ur  tgin ara , s kra yekka yiḍ , nettat tesqaqay tettnadi ɣef warraw-is .Amɣar yekker yenna-yas i tmeṭṭut :

- A tameṭṭut err-as arraw-is i tyaẓiṭ , attan meskint tezza tasa-s .

Tameṭṭut tsɛuẓg .

Azekka-inna kan argaz yemsefham netta d mmi-s , yenna-yas:

- A mmi ilaq ad nemɛawan ad as-nefk tamsirt i yemma-k .

- Akken i k-yehwa a baba .

Ruḥ ad truḥeḍ ɣer xwal-ik ad tenseḍ dinna , wer  ma tenniḍ-as i yemma-k .

Tameddit aqcic ur d-yekcim ara s axxam , yemma-s tethewwel fell-as , ur tt-yewwi igenni wala lqaɛa.Teqqar-as i wargaz-is ruḥ nadi-d ɣef mmi-tneɣ , argaz yarra iman-is ulac-it dinna , amzun akken ur yelli kra. Tameṭṭut simal yettzid fell-as iḥal , yenṭeq wargaz ɣer tmeṭṭut-is yenna-yas :

- Twalaḍ tura, iḍelli kan i d as-tekkseḍ arraw-is i tyaẓit, tesliḍ s kra yekka yiḍ nettat tesqedlafa ɣef warraw-is , ula d nettat d tasa-ins iɣef tettnadi. Ruḥ err-as arraw-is i tyaẓiṭ ad am-iniɣ anda yella mmi-m .

Tameṭṭut terra-yas arraw-is i tyaẓiṭ, tayaẓiṭ tuɣal tessusem , tezmeḍ-d arraw-is ɣur-s.

Yenna-yas :

- Mmi-m hatan ar xwal-is , nexdem-am akka , akken ad tjerrbeḍ ula d kemm tasa .

Tameṭṭut mi terra i tyaẓiṭ arraw-is tenṭeq-d s wawal-agi “ : A win ijerrben tasa , ad tenseḍ anda i nensa”

 

 - Seg tgemmi n teqbaylit

 

 

 

 

Aucun évènement dans le calendrier
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30