Irmuden iqburen / Aẓeṭṭa n At Hicem

 

 

At hicem d yiwet n taddart   id yusan deg tɣiwant n At yaḥya ,  asun n ɛin lḥemman  deg ugezdu n tizi-wezzu  , tebɛed af temdint n   Tizi-wezzu   s 35 n yikilumiṭren  . Tesaw-ḍ taddart-agi s tebɣst n yimezdaɣ-is ar tezrigt tis  mraw yiwen (11)  n tefaska uẓeṭṭa id yellan deg waggur  Ɣuct 2018  .

 Narza ar yiwet n temɣart  ‘Nna lima ‘ anda iɣdewwi awal   ɣef wamek id-yettilli uẓeṭṭa deg taddart n At Hicem  seg zik   ar tura  :

Aẓeṭṭa laqent-as aṭas n tɣawsiwin am : (  snat n trigliwin , sin ifeggagen , tasara n sqqef, tamrart , iɣuman aɛekkaz n yilni , snat n tjebbaḍin , sin ijebbaden , lxiḍ , ulman aked uyaẓil ).

Melmi heggan akk wallalen –agi  , zemrent tlawin ad bdunt taguri n uẓeṭṭa .

Di tazwara , ad ẓẓunt isegra di lqaɛa s leḥsab d lqis ḥwaǧen-t neɣ bɣant, imi yiwet seg-sent ad teṭṭef arruḥ  tayeḍ ad teṭṭef tasegrut ma d tis kraḍ ad tesazzal  lxiḍ ger-asent alamma yewweḍ lqis bɣant neɣ ilaqen , imi ad t-jebdent ad ferqent ustu s iɣunam , akken diɣen ara  t-ṭṭlent s uzeyyer ɣef triggagen   .

Ssyin ad t-skecment ɣer tsara n usqif ; imir kan as rrent lxiḍ n yilni mi ssulint aɛekkaz  ad ẓḍent ɣur-s tadurbaɛt acku d nettat i d tazwara anda ara ṭṭfent tjebbaḍin ara yeqqnen ɣer trigliwin : ( yiwet di tama tayeḍ di tama nniḍen ) .

Akka ihi , aẓeṭṭa , yetwahegga neɣ yewweḍ i waken ad awint ulman deg ustu yiwen s walluy wayeḍ s uṣubbu neɣ s usider  uɣanim ni yellan deg uẓeṭṭa .

Ssyin ad ddẓedint ulman-nni ixdment s uyaẓil , akken alamma yewweḍ ɣer taggara neɣ alamma yekfa d abernus neɣ d aceṭṭiḍ ( aɛlaw ) .

Dɣa melmi yewweḍ  ɣer taggara ad tekkes teɛgalt n wexxam , maca  ur illaq ad yeḥder yiwen ḥala agrud neɣ tilemẓit , ssyin ad t-teg sufella ufeggag alamma d azekka –nni . Akka inxdem aẓeṭṭa mačča, macci yak usan n ddurt garen iẓeḍwan , ilaq attegren ass n Arim neɣ Amhad .

 Awal –iw I tullas id-yetnkaren ass-a  ilaq ad-atrefdem-t ṣnɛa –yagi acku ur fennu ur messu akken isyena umdyaz :“ tumɛint n teftusin tef- lmaɛna n yemma-s tebnu tibuqalin , teẓẓe abarnus i baba-s “ .

 

 

 

 

Aucun évènement dans le calendrier
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30