Idles / Anmuggar amzwaru n tgemmi tadelsant tamensaɣt ger 26 d 27 di Ctembeṛ di Tizi Wezzu

 

 

Ger 26 d 27 di Ctembeṛ ad d-tili  teẓrigt tis Kraḍ (3)  n tmesrit n tgemmi tadelsant deg sin wussan –agi  , wa ad-tili d tajmilt i tmeṭṭut taqbaylit s wuzig d tmeṭṭut  tazzayrit s umata . Lqedic-agi ara yillin deg uxxam n yidles Dda Lmulud At Mɛemmer n Ti-Wezzu  ad-yawi awal ɣef ‘’ tameṭṭut Tazzayrit taneḍmant n usɛeddi n tgemmi tadelsant tarangant ‘’ .

 Ad-yili wahil d ansbaɣur d amarkanti,  ger  temzikniyin n wayen texdem temṭṭut s ufus-is ama d : talaɣt ( afexxar ) , iɛlawen, tigliwin yemgaraden , wa ad-tili d tagnit i wesmekti s wazal n tmeṭṭut d teɛubja-s .

Imsuddsen heggan-d snat n tejmilt ara-rren yiwet i Mass Yusef Nasib, wayed i wegraw n ‘urar n lxalat ‘ n Ṛṛadyu tis Snat , anda ɛeddant deg-s kra n yismawen imeqranen n cnna n teqbaylit am : Anissa , Ǧamila , Lǧida tamecṭuḥt naɣ Crifa .

Daɣn ad-yili ussenɛett n urqam n talaɣt s izamulen-nsen icudden ɣer yidles amaziɣ , d timucuha id-ḥkkunt tmɣarin n zik , d ibuɣaren ,d iḥiḥayen icennunt deg tmeɣriwin .

Isaragen d temliliyin yemgaraden anda ara-ḥedren deqs n imazzagen d imusnawen deg uḥric n tgemmi d yidles ad-illin idema, ad hedren degsen ɣef « tigemmi tadelsant ger aylayni d uzzewzel ».

 

 

 

 

 

Aucun évènement dans le calendrier
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30